Controle

Wat is controle?

 

Binnen het controle luik zijn er 2 mogelijkheden. De eerste is een "pre-audit controle" en een "Vlaio controle"

Pre-audit controle

 • KMO Portefeuille dossier

  • Bij de Pre-audit controle gaan we jullie volledige dossier onder de loop nemen, startend vanaf de laatste audit. 

  • Dat wil zeggen dat we gaan kijken of alle verplichte documenten voor het algemene KMO Portefeuille dossier aanwezig zijn (contracten met freelancers, biografieën van medewerkers, informatie van de verschillend opleidingen / adviezen, ...)

  • Daarnaast gaan we per KMO Portefeuille dossier alles controleren (offerte, contract of inschrijving, factuur, ...).

  • Daarbij kijken we of alle informatie op de verschillende documenten consistent is (namen, datums bedragen, ....)

 • Niet KMO Portefeuille dossiers

  • Bij een audit wordt er ook gekeken hoe je omgaat met dossiers die niet onder de KMO Portefeuille vallen. Deze zouden in principe volgens hetzelfde stramien moeten lopen. Hiervoor zijn de verplicht milder maar het zal tijdens een audit of controle als positief ervaren worden. De doelstelling van de overheid is om geen verschil te hebben tussen wel en geen KMO Portefeuille dossiers. Iedereen moet dezelfde service krijgen.

  • Daarom gaan we ook een aantal niet KMO Portefeuille dossiers bekijken.

Vlaio controle

Een Vlaio controle is iets dat je liefst niet krijgt. Als je toch deze controle krijgt dan wil dit zeggen dat of er werd een klacht ingediend tegen jou of  er werden teveel onregelmatigheden gevonden in jullie aanvragen.

Tijdens een Vlaio controle hanteren we dezelfde stappen als de "Pre-audit controle" deel KMO Portefeuille en daarnaast bekijken we de opgegeven vragen van de inspecteur.

Onze tussenkomst zal helpen om uw dossier bij te werken, maar zal geenszins zorgen dat u geen sancties zal krijgen.  Indien er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan zullen deze door ons opgelijst worden en kan er eveneens vanuit gegaan worden dat u voor die dossiers een sanctie zal krijgen. Onze doelstelling is om deze zo laag mogelijk te krijgen, maar wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet krijgen van een sanctie en of verlies van jullie nummer.

Wat kost dit ?

 

Wat onze kostprijs betreft werken we met een vast tarief.

Voor de Pre-audit controle wordt er een vast vergoeding gerekend van 750€ (excl. BTW) + 250€ (excl. BTW) voor elk jaar vanaf de vorige audit. Dit wil zeggen dat wanneer de vorige audit 3 jaar geleden was de totale kost op 1500€ (excl. BTW) is. De duurtijd van deze Pre-audit controle duurt tussen de 1,5 en 2 maanden.

Voor de Vlaio controle wordt er een vast vergoeding gerekend van 1250€ (excl. BTW) + 250€ (excl. BTW) voor elk jaar dat gevorderd wordt in de controle. Dit wil zeggen dat wanneer men 4 jaar terug gaat de totale kost op 2250€ (excl. BTW) is. De duurtijd van deze controle is beperkt in tijd daar de inspecteur zelf een datum vastlegt. Weet wel dat wij minstens 1 maand nodig hebben om het dossier te kunnen samenstellen.

Contacteer ons