Dossier opvolging

Wat is dossieropvolging?

 

Dossieropvolging is voor zij die erkent zijn als dienstverlener. Dit hoeft niet via ons voortraject gebeurd te zijn.

Vanaf het moment dat je erkent dienstverlener bent begint maar pas de administratieve nachtmerrie. Er zijn strikte regels die doorlopen moeten worden bij elk dossier dat wordt ingediend en rond deze regels zijn er wel wat grijze zones die, als ze verkeerd geïnterpreteerd worden, voor heel wat problemen kunnen zorgen. De meeste bedrijven hebben voor deze administratieve nachtmerrie geen tijd en durven er dan wel eens de randjes aflopen, gewild of ongewild. 
 

Wel, laat ons die administratieve nachtmerrie overnemen en de hemel zal opklaren. Wij kennen de grijze zones en weten ze juist te interpreteren. Wij zorgen dat alles correct beheerd en opgevolgd wordt.

Hoe gaan we te werk ?

 • Als eerste stap bouwen wij een beveiligde container in ons DMS systeem om alle informatie bij elkaar te houden. Zowel jullie als wij hebben toegang op deze omgeving waardoor we via deze weg gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen.
   

 • U krijgt ook een email adres, dat gelinkt is aan jullie container, waar naar en waar uit alle communicatie zal gebeuren.
   

 • Van zodra je een opleiding of advies verkoopt met KMO portefeuille start er een specifieke workflow.
   

  • Aanvraag / offerte wordt naar ons verzonden​ voor archivering

  • Factuur wordt naar ons verzonden voor archivering 

  • Van zodra wij de  factuur hebben ontvangen start bij ons de workflow

   • Klant krijgt een mail met uitleg over hoe zich aan te melden. (voor zij die nog geen account hebben hij de KMO Portefeuille)​

   • Klant krijgt een mail met uitleg over hoe de aanvraag in te dienen.

   • Klant krijgt een mail met daarin de voorwaarden van de KMO Portefeuille (ter ondertekening) zodat zij op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.

   • Klant wordt opgevolgd (per mail en telefonisch) ivm de betaling, zodat dit tijdig en correct wordt uitgevoerd.

   • Klant krijgt een mail met de digitale aanwezigheidslijst (ter ondertekening).

   • Klant krijgt een mail met het digitale tevredenheidsdocument (ter ondertekening)

   • klant krijgt een mail met zijn certificaat voor de opleiding, of  eindrapport voor het advies

  • Al deze documenten en mails worden voor de wettelijke termijn van 10 jaar in het DMS systeem bijgehouden. 

Wat kost dit ?

 

Wat onze kostprijs betreft werken we met vast tarieven naargelang de situatie.

 

Binnen de opvolging zijn er 2 mogelijke situatie's.

 • Opleiding
   

  • De opleiding start altijd met een vaste dossier kost van 50€ (excl. btw).

  • Daarnaast komt er nog 25€ (excl. btw) per persoon bij.

   • Dit wil zeggen dat een open opleiding met 1 persoon 75€ (excl. btw) zal kosten.

   • Als er een In-company opleiding gegeven wordt voor 10 personen dan komt dit op 300€ (excl. btw).

  • Indien een opleiding uit meerdere delen bestaat en over meerdere maanden loopt komt er nog eens 25€ (excl. btw) bij per lopende maand per dossier. 

   • Als er dus een In-company opleiding gegeven wordt voor 10 personen voor een periode van 1 jaar dan komt dit op 600€ (excl. btw).
     

 • Advies
   

  • Advies start altijd met een vaste kost dossier kost van 50€ (excl. btw).

  • Daarnaast komt er nog 25€ (excl. btw) bij per lopende maand.​​

  • Alsook een afsluit kost van 25€ (excl. btw).

   • Dus een advies dat minder dan 1 maand (doorlooptijd) in beslag neemt ​kost 100€ (excl. btw)

   • Advies dat een doorlooptijd van 6 maanden heeft zal 225€ (excl. btw) kosten.

Contacteer ons